Home

Stichting 5 voor 12

Eind 2013 verandert Anja van een levenslustige, energieke, vrolijke, zelfstandige jonge vrouw in een ernstig zieke, bedlegerige patiënt door een chronische variant van de ziekte van Lyme. In Nederland is ze uitbehandeld, na 5 jaar van vele bezoeken aan ziekenhuizen, specialisten, en therapeuten. Ze heeft haar laatste hoop gevestigd op een nieuwe behandelwijze in Duitsland, waarbij o.a. stamceltherapie haar overbelast immuunsysteem, de basis van haar ziektebeeld, kan herstellen.

Deze behandelwijze wordt nog gezien als experimenteel en wordt dus niet vergoed door de verzekeraars. Anja heeft besloten het geld voor deze kostbare behandeling via crowdfunding bij elkaar te krijgen.

Anja houdt van het leven, van dat heerlijk zonnige ritje langs de velden zoals het leven voor haar was. Van haar joie de vivre resteert nu door haar ernstige ziektebeeld alleen nog haar strijdlust om haar ziekte te lijf te gaan. Maar ook strijdlust heeft geen onuitputtelijke bron. Kortom, het is echt voor 5 voor 12.

Dus doneer en geef Anja een zonnig venster op een toekomst waarin kleine alledaagse dingen weer mogelijk zijn.

Lees hier uitgebreid haar verhaal.

Doneren kan op rekeningnummer: NL29 RABO 0136 8175 48 t.n.v. A.J.M. Dierx.